370
22 May 2018

De laatste dagen van het Romeinse Ostia weer tot leven gebracht

Foto 1: Het Forum van Ostia gezien vanuit het zuiden.

Voorwoord
Toen ik in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw Alberino Vicariivoor de eerste keer ontmoette, vertelde hij mij, terwijl we over de opgravingen liepen, dat er voor archeologen altijd een groot probleem was als zij onderzoek wilden doen naar oudere historische lagen. Dieper graven hield ontegenzeggelijk in dat de bovenliggende lagen geheel of gedeeltelijk voor altijd zouden worden vernietigd.

Foto 2: De mozaïek vloer op een lager straat-niveau.

Een mooi voorbeeld hiervan vinden we in de Via della caserma dei vigili, waar we een meter onder de huidige bestrating de vloer, van wat vermoedelijk eens een badhuis was, zien. Een stuk van de latere antieke weg moest hiervoor permanent worden verwijderd.
Nou scheen dat voor veel onderzoekers uit de beginjaren van de opgravingsgeschiedenis niet zo’n probleem te zijn, daar zij in principe niet geïnteresseerd waren in de laatste periode van de Ostia die werd gekenmerkt door een economisch en cultureel verval. Het glorieuze Ostia uit de bloeiperiode van het keizerrijk was een aantrekkelijker doel.
Zoals we ook al zagen bij het Ostia Marina Project2 gaat vandaag de dag de interesse veel meer uit naar die nadagen van deze antieke stad. Een periode waarover nauwelijks schriftelijke bronnen bestaan en waarover door de toenmalige onderzoekers, die dwars door het laatste straatniveau naar oudere lagen op zoek waren, ook geen verslagen bekend zijn.
De archeologische wetenschap heeft gelukkig gedurende de afgelopen tientallen jaren een grote verandering ondergaan. Moderne wetenschappers proberen, gebruikmakend van de nieuwste hulpmiddelen, de oorspronkelijk situatie van die laatste levensfase van Ostia weer te reconstrueren. Het Ostia Forum Project is zo’n initiatief dat symbool staat voor de moderne aanpak van archeologie op zo’n uitgebreide schaal dat wij, van Roman Ports, hebben besloten om een serie artikelen aan dit project te wijden waarin alle aspecten van het onderzoek, de problemen, achtergronden maar natuurlijk ook de resultaten, aan bod zullen komen. Vandaag de eerste aflevering:

Foto 3: De apparatuur wordt opgezet

HET OSTIA FORUM PROJECT3. DEEL 1: DE INTRODUCTIE
Een verslag van Daniel Martin Beurze Damgaard4

Het project startte als een initiatief van de Humboldt Universiteit van Berlijn en werd voortgezet als de Kent – Berlijn – Ostia opgravingen, in samenwerking met de Soprintendente van Rome. Het opgravingsteam werd uitgebreid met studenten van de Aarhus Universiteit uit Denemarken onder mijn leiding.

Foto 4: Het forum met de onderzochte gebieden in kleur (de bruine lijn geeft de contouren van het oude castrum aan)

Het hart en oudste gedeelte van Ostia is het gebied in en rond het Forum (zie ‘Een haven voor Rome’). Dit gebied was het politieke en administratieve centrum van de stad en het was daarom voor de hand liggend dat de opgravings-en onderzoek projecten van de Humboldt Universiteit sinds 2008 gefocust zijn op die speciale plek tijdens haar laat antieke periode (4e – 7e eeuw na Chr.) waarin zo goed als niets over Ostia bekend is.

HET FORUM: OPGRAVINGSGESCHIEDENIS & OPEN VRAGEN 
Voor aanvang van het project stelden de onderzoekers zichzelf de volgende vragen: Wat gebeurde er met het Romeinse stadscentrum in de late antiek periode? Wat gebeurde er met de prachtige profane en gewijde marmeren gebouwen die al eeuwen lang bestonden? Hoe zagen de contouren van de stad er uit in de 4e eeuw na Chr. en speciaal ook in de bijna onbekende 5e eeuw of zelfs later, toen geschreven bronnen van gebouwen of renovatie-activiteiten in Ostia bijna totaal waren verdwenen? Hoe lang en op welke manier was het vroegere administratieve en politieke stadscentrum in stand gehouden na aardbevingen, barbaarse aanvallen en het officiële einde van het West Romeinse keizerrijk?

Negentiende eeuwse opgravingen op en rond het Forum 

map Pietro Holl 1200
Foto 5: Ostia in 1804. Nummer 11 is het Capitool op het Forum. De tempel gewijd aan Rome en Augustus was nog niet opgegraven.

De eerste systematisch opgravingen vonden plaats onder auspiciën van paus Pius VII in 18025. Dit waren opgravingen bij het Capitool, de belangrijkste tempel van de stad, omdat het bovenste deel van de muren “al eeuwenlang de grafsteen van een begraven gemeenschap was geweest, en het zand en de aarde zich over de restanten van de Romeinse stad hadden opgehoopt 6.” Onder leiding van Giuseppe Petrini verscheen het Capitool weer boven de grond.7

 
Foto 6: Bezoek van paus Pius IX aan het Capitool in Ostia in de tweede helft van de 19e eeuw. 

Gedurende de periode 1824 tot 1834 werden er enkele willekeurige opgravingen gedaan. De opgravers focusten zich alleen op gebieden die waarschijnlijk inscripties en beelden zouden opleveren en ze besteden derhalve geen aandacht aan de architectuur8. Als gevolg van deze opgravingen weren complete gebieden weer volgestort met ‘los materiaal’ waar items waren weggehaald. Dit is heel goed te zien bij opgravingen uit 1922, waar Raffaele Finelli zo’n gebied ontdekt ten noorden van de Tempel van Rome en Augustus.9.
In de tweede helft van de 19e eeuw organiseerde Rodolfo Lanciani campagnes ten oosten van het Capitolium, om het gebied tussen het Capitool en het theater op te graven. Hiermee liet hij voor het eerst een beeld zien van het bewoonde Ostia.10.

Vroeg twintigste eeuw onderzoek en opgraving: Ostia’s eerste directeur, Dante Vaglieri. 

Foto 7:Opgravingen ten noorden van het theater o.l.v. Dante Vaglieri

De meest opvallende veranderingen in de wijze van onderzoek in Ostia kwamen in de eerste helft van de twintigste eeuw. De opgravingen die in de negentiende eeuw werden uitgevoerd, waarin naar waardevolle items werd gezocht, hielden in ieder geval de nog aanwezige vloeren op z’n oorspronkelijke plaats. Toen Dante Vaglieri, tussen 1907 en 1913 de eerste officiële opgravingsdirecteur van Ostia, de opgravingen in het noordelijke deel van het Forum leidde kwam er eindelijke een onderzoek van Ostia tot stand met een meer systematische aanpak. Diepe sleuven gegraven in 1912 en van 1921 – 1924 op zoek naar het republikeinse Ostia veroorzaakten echter het verwijderen van een groot deel van de laat antieke bestrating. 11.

Veranderingen in opgravingsbeleid tijdens het fascistische bewind
Met Guido Calza’s ontdekking van de Rome en Augustus tempel was het zuidelijk deel van het forum bijna geheel opgegraven12. Ondanks nieuwe vooruitgangen in de archeologie van Ostia zoals stratigrafie, fotografie en registratie in het veld zijn er geen uitgebreide publicaties verschenen over de Tempel van Rome en Augustus. In plaats daarvan verscheen er een korte identificatie gevolgd door epigrafische en sculpturale delen, de diverse fasen en een plattegrond getekend door Italo Gismondi in de ‘Scavi di Ostia’ (opgravingen van Ostia).13.
De ontdekking van de ‘aedes Romae et Augusti'  gebeurde tijdens de opkomst van het fascisme. De context van de net opgegraven tempel van Rome en Augustus verzekerde een perfect symbool van het glorieuze verleden van Rome. Twee decennia daarvoor maakte de opening van een spoorlijn tussen Rome en haar oude havenstad de verbinding tussen die twee steden een stuk makkelijker. Dit maakte de restauratie en presentatie van Ostia bij een groot publiek tot een eerste prioriteit14

De opgraving van het gebied rond de Tempio Rotondo (ronde tempel) tijdens de late jaren twintig van de vorige eeuw werd slechts fotografisch vastgelegd. De enige publicatie tot op heden komt van een Engelse archeoloog die de opgraving bezocht.15.
In 1938 besloot het fascistische regime dat de oude stad compleet moest worden opgegraven en klaar worden gemaakt om aan het grote publiek te tonen op de wereldtentoonstelling van 1942 in Rome.16.

Beeld in apse
Foto 8: Het misplaatste beeld in de absis20

Net als bij de vorige opgravingen van Calza speelden ook hier gedetailleerde beschrijvingen van vondsten en de stratigrafie een kleinere rol. Een goed voorbeeld van hoe vondsten werden gemanipuleerd is de compleet nieuwe basis voor een beeld die werd geplaatst in het centrum van de Forum absis (zie foto rechts): noch het beeld was hier gevonden noch de basis gebouwd uit antieke bakstenen staat op zijn oorspronkelijke plaats.
Een ander voorbeeld is de ontkenning van het bestaan van bestrating uit de laat antieke tijd door Guido Calza met de woorden:”della pavimentazione del Foro non esiste traccia17 zelfs nadat de aantekeningen van zijn assistent Raffaele Finelli en foto's het tegendeel bewezen18. Recente opgravingen hebben laten zien dat een groot deel van de marmeren vloerdelen en façades zowel als representatieve gebouwen en monumentale pleinen uit die laat antieke periode afkomstig zijn.

Restauratie als een probleem voor de moderne archeologie
Een ander probleem waar archeologen tegenwoordig tegen aan lopen zijn de gevallen waarbij de oude opgravers relatief grote stukken van de vloeren en gebouwen ‘repareerden’. Op het Forum della Statua Eroica (forum van het heroïsche beeld) kwamen we problemen tegen met betrekking tot het onderscheiden van het originele antieke vloeroppervlak en moderne reparaties met gebruikmaking van antiek materiaal bij moderne pogingen van conservering.

Foto 9: Opgravingen op het Foro della Statua Eroica (2008 – 2011)

Onze archeologen moesten de context en bouwomstandigheden van elk individueel vloerdeel apart analyseren19.
Tijdens de oude opgravingen was er in en rondom het gehele forum modern reconstructie werk uitgevoerd om op die manier het publiek een presentabele vloer en architectuur voor te kunnen schotelen. Een goed voorbeeld van deze reconstructie praktijk is te zien op de Decumanus tegenover het Foro della Statua Eroica. In 1912-13 werden er onder leiding van Vaglieri verschillende architectuur fragmenten gevonden in de bedding van de Decumanus. De grootste van deze delen werden geplaatst op moderne bakstenen zuilen om op die manier een beeld te geven van Ostia in de keizertijd. De kleinere fragmenten werden in depots opgeslagen.

  

Wordt vervolgd......
Volgende keer willen we jullie vertellen hoe de onderzoekers de maximaal gedetailleerde informatie konden vastleggen met minimaal nieuwe graafwerkzaamheden.


 • notes:
 • 1:Ons artikel 'Alberino Vicarii, Il Biondo'
 • 2:Ons artkel 'Het laatst gevonden Mithras heiligdom'
 • 3:Zie het gehele verslag op website www.ostiaforumproject.com
 • 4:Daniel is manager on site and hoofd van het Deense sub-team en onderzoeksassistent van OFP (zie ook http://ostiaforumproject.com/daniel-damgaard-ph-d-student)
 • 5: Marini 2000, 61-109
 • 6: Boin 2009, 30
 • 7:Fea 1802, 6.
 • 8: Meiggs 1973, 106
 • 9: Giornale degli Scavi 18, 1922, 117
 • 10: Lanciani 1888
 • 11: Vaglieri 1912, 273-276; 1913, 299; Calza et al. 1953, pl. 2; Gering 2011, 458
 • 12: Calza et al. 1953, 34 - 38
 • 13: Calza et al. 1953, 115 -122
 • 14: Calandra 2000, 439-440
 • 15:Briggs 1930.  Er is ook een complete analyse van de tempel in Rieger 2004.
 • 16:Meiggs 1973, 109-110 (Vanwege de uitbraak van de WO2 ging de tentoonstelling niet door-note red.)
 • 17:“Van de vloeren van het forum zijn geen sporen teruggevonden” Calza 1928, 160
 • 18:Calza 1928, fig 55. Volgens Finelli’s journals, lag de laat antieke bestrating 50-75 cm boven het huidige niveau.
 • 19:Gering 2011, 431-435
 • 20:Foto: Jan Theo Bakker (Ostia-Antica.org)
 • 21:Vaglieri 1913, 299-303

Waardeert u ons werk?

Steun ons dan door een donatie te doen!

Recente artikelen & projecten

Het collegium, het Romeinse gilde

Het collegium, het Romeinse gilde

Ergens in de eerste eeuw na Chr., wanneer precies is niet bekend, verenigden de schippers zich in een beroepsvereniging, een collegium.........

Lees meer...

Londinium

Londinium

In hun expansiedrift om de rest van de wereld ook bij hun rijk in te lijven en zodoende mee te laten genieten van hun ‘beschaving, vrede en welvaart’ . ........

Lees meer...

Een Joodse haven voor de keizer.

Een Joodse haven voor de keizer.

Op een kuststrook in Noord-Centraal Israël, tussen Tel Aviv en Haifa werd tussen de jaren 20 en 10 voor Chr........

Lees meer...

De verdwenen haven van Pisa

De verdwenen haven van Pisa

Na enig onderzoek blijkt al snel dat ‘de’ haven van Pisa niet bestaat...

Lees meer...

ALEXANDRIE, De grootste van alle havens

ALEXANDRIE, De grootste van alle havens

Alhoewel we weten dat Alexandrië werd gebouwd door Alexander de Grote, hij bouwde niet de eerste haven op die locatie.

Lees meer...
Laatste nieuws

About Roman Ports

Amor and PsycheWe are committed to providing versions of our articles and interviews in several languages, but our first language is English.

Please become a member of the Facebook group, which is our main communication platform. There you can learn about upcoming events and items of interest, post your own photos, or share any stories or general questions you may have.

If you have specific questions about our organisation, questions about financial issues, if you would like to assist in the production of our online magazine, or if you have specific requests or ideas for content, use our contactform below. You can contact us in any language!